Közlemények - Szatmar megyei magyartanarok egyesulete

Go to content

Main menu:

Közlemények

Arany Kökényesd, ezüst Szatmárnémeti

       Két szatmári „társulat” lépett fel az idei Partiumi Diákszínjátszó Fesztiválon, s a rangos országos kulturális rendezvényről egyik sem tért haza üres kézzel: a kökényesdi Tragikus Komikusok az első, a szatmárnémeti KÖDIK a második helyezést érte el.             Lassan két évtizedes múltra tekint vissza Erdély legismertebb és talán legnagyobb diákszínjátszó fesztiválja, a PADIF, mely 1999–ben azzal a céllal indult útjára, hogy egyrészt anyanyelvünk és nemzeti kultúránkat, a magyar és az egyetemes színházkultúrát népszerűsítse a diákok (s közvetve a szülők) körében, másrészt pedig az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése mellett baráti kapcsolatok kialakítását és a kulturális látószög szélesítését is elősegítse. A megmérettetés első perctől nagy népszerűségnek és sikernek örvendett, a fellépő „társulatok” már nem csak a Partium, hanem Erdély majd’minden magyarlakta megyéiből, sőt Magyarorszáról is érkeztek a tövisháti kisvárosba, Szilágycsehbe, amely otthona a rangos, országos kulturális rendezvénynek. A PADIF pedig mára már fogalommá lett, s színpadán az évek alatt jelen volt a mesejáték, a pimasz diákhumor, a történelmi dráma és a fekete komédia is, de olyan, színházi és esztétikai értelemben is érvényes kezdeményezések is bemutatódtak, amelyek kitágítják a diákszínjátszás kereteit és kapcsolatokra találnak a felnőtt amatőr színjátszás világában. S hogy miért is olyan fontos a diákszínjátszás (amely sok felnőtt kézlegyintős, lekicsinylő vagy épp elnéző véleménye ellenére nem fölösleges időkitöltő bohóckodás, hanem nagyon sok munka, gyakorlás és próba áll minden darab, minden szerep mögött)? A jelenkori diákszínjátszás atyjaként emlegetett Nagy Gyula, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium egykori magyartanára úgy határozta meg a diákszínjátszás lényegét, mint amelynek nem a színház helyettesítésére kell törekednie, fő funkciója ugyanis a közösség és az emberi kapcsolatok kultúrája. Ebben a „kapcsolatrendszerben” pedig nagyon aktív szerepet játszanak a Szatmár megyei diákszínjátszó-társulatok, hiszen minden évben több csapat is fellép a PADIF-on — az ugyancsak rangos megmérettetésnek számító, halmi Diákszínjátszó Fesztivál továbbjutói.

            Búbánatos cigánymese         Október 27–28–án két szatmári csapat érkezett Szilágycsehbe, ahol a Kökényesdi Általános Iskola alig egy éve alakult Tragikus Komikusai Romantika című búbánatos cigánymeséjükkel „elvarázsolták” a zsűrit, hiszen önfeledt játékukkal és szerepátélésükkel olyan valósághűen villantották fel a cigány viselkedés- és beszédformákat, életszemléletet és -filozófiát, hiedelemvilágot, az egymás mellett élés számos igazságára rátapintva és a magyar nyelv játékosságát sokszor bemutatva, amilyenre ritkán van példa. Így nem csoda, hogy az általános iskolások kategóriájában maguk mögé utasították a többi hét csapatot és megnyerték a PADIF–ot.
           „Nem szép így kimondani, de eszembe sem jutott, hogy megnyerhetjük, annál is inkább, mivel alig egy éve alakult a „társulat” — igaz, a gyermekek nagyon beleélték magukat a szerepükbe, akárcsak a próbák és a megyei megmérettetés alkalmával. Rettenetesen izgultak és elmondhatatlan volt az örömük, s teljesen érthetően nagyon büszkék az elért eredményre, a tényre, hogy országosan elsők. Külön meg kell említenem a szülői közösséget is, mert példamutató a támogatásuk, most is többen autóba ültek, eljöttek Szilágycsehbe megnézni-újranézni az előadást, „szurkolni” a gyermekeknek. Persze a társulatnak sok ideje nincs pihenni a babérokon, hiszen november 11–én Nagykárolyban lesz színjátszófesztivál és ott is fellépünk.” — magyarázza a „rendező”, azaz felkészítőjük, Pap Erika Nóra magyartanárnő.
Aki ebben a tanévben ugyan már nem tanít Kökényesden, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne foglalkozna továbbra is a kis színészekkel: hetente kétszer kijár Kökényesdre és már készülnek a következő előadással, a következő fesztiválévadra.

            Védjegyük a történelmi dráma         Nem „elsőéves” a Kölcsey Ferenc Főgimnázium KÖDIK-társulata, akiknek mondhatni védjegyük a történelmi dráma, hiszen tavaly Szatmárnémeti 1944 szeptemberi bombázásának állítottak emléket – egy, a tragédiát túlélt apáca visszemlékezése–meginterjúvolása kerettörténetben (és olyan adósságot törlesztve, mint amilyent a színház sem), s idén is a modern kori történelem legfeketébb napjait–éveit állították reflektorfénybe a Bölcsőm volt a koporsóm című drámájukkal, mellyel a PADIF gimnazista kategóriájának ezüstérmesei lettek. A komor–komoly előadásban a dokumentarista, a szimbolista és a realista rétegek váltják egymást, különállóan és mégis összefüggően, megidézve a romániai holokausztot is, és a spanyol fényképész és segédje alakján át a mauthauseni láger szörnyűségeit is — a diákok tömör, precíz, fegyelmezett játéka tökéletes profizmusra vallott s szinte kézzel tapinthatóvá tette a téma és történet súlyosságát, akárcsak a minimalista (de épp ezért nagyon hatásos) díszlet és jelmez.         „Ponttizedekkel maradtunk csak le az első helyről, és már az nagy fegyvertény, hogy a szilágycsehi Berekenye csoportot hazai pályán „meg tudtuk szorítani” — országos megmérettetésen mondjam úgy: tökéletes a második helyezés, és a diákok részéről messze nem volt rossz szájízű ez a helyezés, hanem nagy öröm. Jövőre is lesz PADIF és lehetőség az első helyre — sőt, ha úgy nézzük: tavaly harmadik helyezést értünk el, idén másodikat, akkor jövőre már csak az első lehet.” — mondja Csorján Árpád „rendező”-történelemtanár. Nem rejtve véka alá azt sem: a helyezés mellett rengeteg elismerést és dicséretet is magáénak tudhat a KÖDIK: „Sok pozitív visszajelzést kaptunk már a tavalyi, Szatmárnémeti bombázásának emléket állító darabra is, nagy elismeréssel dicsérték mind a helytörténeti vonatkozását, mind a karakterkidolgozást — és ugyanilyen elismeréssel méltatták a Bölcsőm volt a koporsómat is, külön kiemelve egyrészt a díszletet-jelmezeket, értékelve a darab felépítését, amelyből szintén nem hiányzik a helytörténeti vonatkozás, hiszen egy holokauszt-túlélővel is készítettünk interjút és „rágyúrtuk” a történetre.” — magyarázza.         Hozzátéve azt a teljesen természetes vágyat is, hogy szeretnék a szatmárnémeti „nagyközönségnek” is bemutatni a darabot (szerk. megj.: s erre kiválóan alkalmas lenne például az Ács Alajos Stúdióterem), illetve megpróbál támogatást szerezni, hogy magyarországi fesztiválokra is eljuthassanak az előadással — ezen fesztiválok, találkozók legtöbbje ugyanis önköltséges, és bármennyire lelkesek a diákok, bármennyire nagyszerűen van felépítve az előadás, sajnos az egyszeri ember számára eléggé borsos utazási-szállási költségeket nem tudják fedezni.

forrás: www.frissujsag.ro

______________________________________________________________________________________________________

"Szólj! S ki vagy, elmondom"     Az alábbi idézet ismerősen csenghet az irodalmat kedvelőknek, de minden bizonytalanságot eloszlatva, pontosítva a forrást Kazinczy Ferenc híres epigrammájából idéztem. E név fontosságáról nem kívánok részletekbe menni, az idézet aktualitásáról sem, sokkal inkább egy hozzá kapcsolódó esemény beszámolóját szeretném megosztani. A nyelvújítóként ismert Kazinczy Ferenc e téren végzett munkássága az irodalomtudományban is a legerőteljesebben él, de a köztudatba még nem annyira bevésődött születési helye nem annyira egyértelmű, sőt ennek felkeresése, meglátogatása is igen ritka. Érsemjén, (Simian) ugyanis Bihar megyében található, Érmihályfalva (Valea Lui Mihai) utáni község, Szatmárnémetitől 75 km-re.


        
          
Ez a község adott szülőhelyet olyan személyeknek is, mint például Fráter Lórándnak (nótáskapitány, az Akácos út szerzője), Csiha Kálmánnak, református püspöknek, és szorosan családi leszármazottaihoz köthető Kazinczy Lajosnak, honvédezredesnek, Kazinczy Ferenc fiának. Ő volt az aradi 13 vértanúk egyike, akit nem október 6-án végeztek ki, hanem 25-én. Kazinczy Lajos tulajdonképpen csak származásában kapcsolható Érsemjénhez, ő már Széphalomban született.     
A faluközösség hűen ápolja szülötte nagyjait évfordulók, megemlékezések keretén belül. Október 22-én, Kazinczy Lajosra emlékeztek s egyben az 56-os szabadságharc áldozataira is. Az Óvári Általános Iskola 7. osztálya ezen a megemlékezésen vehetett részt, tanárnőjük Vas Edith szervezésében. A szokásokhoz híven az ünnepség első részét a falu vezetői nyitották meg, majd néhány gondolat erejéig magyarországi vendégek szóltak néhány szót a közönséghez. A gondolatok aktualitása kitért a hazafias érzelmekre, tettekre, bátorságra, összetartásra, emberi értékekre. Bővebben Kazinczy Lajos életútjáról kaptunk betekintést, amely hangsúlyozta vértanúi töretlenségét, bátorságát. Ezt követően a helyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjai adták elő színvonalas műsorukat, amely szintén Kazinczy Lajos bebörtönzésének létét, utolsó óráit elevenítette meg. A településen a kultúrszellem él és virágzik a néptánc hagyományának ápolása keretén belül is, hiszen feledhetetlen műsort adtak elő a helyi Ezüstperje néptánccsoport tagji. A kulturális műsort követően koszorúzásra került sor, a szülőháznak felavatott kúria udvarában. Itt állítottak faragott szobrot Kazinczy Lajosnak.     
A gyerekek nagy érdeklődéssel adták át magukat a napi eseményeknek, mely gazdagította eddigi tudásukat, amely nemcsak irodalmi, de történelmi, helytörténeti és művelődéstörténeti is egyben.
      Pedagógusként jó volt érezni és l
átni azt, hogy a diákok érdeklődő figyelemmel hallgatták az ízes bihari nyelvjárásban beszélő emberek szavait, röpke bepillantást láthattak egy faluközösség diákjainak-felnőttjeinek kulturális életébe, megfigyelhették más vidék földrazi adottságait, egyben bepillantást nyerhettek az érmellék rövid történelmi, földrajzi világába is.
       
A megemlékezést követve a haza vezető úton rövid megállókat tartva Érmihályfalván a Múzeumban megtudtuk ki is az az Andrássy doktor, leszármazottai hogyan kapcsolódnak a településhez, honnan ered a település neve, mit jelent a tengeri hántás, majd Nagykárolyban a kastélyban egy másik kulturális világba csöppenve elképzeltük Petőfi Sándort szerelmével a bálteremben. Ezt folytatta Kaffka Margit házának a felkeresése, s innen indultunk haza, Óváriba.
    
Ez a tanulmányi út választ adott arra, hogy a legeredményesebb és leghálásabb munka mégis a kötetlennek tűnő, jól megszervezett szabadidős tevékenységekben rejlik. Viszonylag egy napba besűrítve több területet érintve kaptunk érdekesebbnél, érdekesebb információkat, amelyeket kellő időben, tanórán működtethetünk.  Ezek az együttlétek alkalmat adnak az osztályközösség építésére,  környezetünkre való rálátásunkat is megváltoztathatja.  Az itt hallott információkat be lehet csempészni a tanórákba megfelelő, odaillő időben. Élvezetes, hasznos kikapcsolódás tanárnak, diáknak egyaránt. Az élmény feledhetetlen, a tudás ismétlésre vár. Így tavasszal szervezem a diákok kérésére a következő tanulmányi túrát. Köszönet az élményért!   


Vas Edith

______________________________________________________________________________________________________

A magyar költészet napján tartalmas, tanulságos, érdekes előadás helyszíne volt a Szatmári Református Egyházmegye esperesi hivatalának tanácsterme                Hétfőn délután 17 órától több tucat hallgató előtt Gál Gyöngyi magyar szakos tanfelügyelő, a LiterArt Egyesület elnöke részletekbe menő, mikrohistória jellegű előadásban ismertette Arany János nagykőrösi tanári tevékenységének főbb mozzanatait.
               Kiemelte a költő lelkiismeretes pedagógiai munkáját, felkészült, koncepciózus tanári tevékenységét, amely több volt oktató, nevelő munkánál. Benne rejtőztek a nemzetmentés csirái is.
                Ezzel Arany hatalmas részt vállalt a nemzet Világos utáni erkölcsi és szellemi talpraállásában. A korabeli idézeteket, szövegrészleteket Póti Eduárd történelemtanár tolmácsolta.
forrás: www.szatmar.ro

______________________________________________________________________________________________________


Szatmári aranyérem a VVVV országos döntőjében           A vidámság fővárosa volt két napig Szatmárnémeti, száznál több kis- és általános iskolás diák vett részt ugyanis pénteken és szombaton az immár hagyományos Vidám Versek Versmondó Versenyének döntőjében.
         A kezdetek kezdetén a VVVV a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum házi versenyeként indult. Ebből nőtte ki magát olyan, a tanügyminisztérium által is támogatott versennyé, amelyen idén 15 romániai megyéből összesen 134 diák vett részt – előkészítősöktől nyolcadikosokig.
        A vendégek péntek délután érkeztek meg Szatmárnémetibe, a hivatalos megnyitón többek között Ádámkó István-Csaba, a házigazda tanintézmény igazgatója, Calin Durla főtanfelügyelő, Gnándt Zoltán főtanfelügyelő-helyettes, Pataki Csaba megyei tanácselnök és Mátyás Emőke, az elemi és óvodai magyar nyelvű oktatás minisztériumi tanfelügyelője köszöntötte az egybegyűlteket.
       A péntek este a szórakozásé volt, a kicsik a „Kör, kör, ki játszik?” dalos esten vettek részt, a nagyobbak pedig Jánk Károly költővel találkozhattak. Maga a verseny szombaton két helyszínen zajlott: a kisiskolások a Hám János Líceum dísztermében mutathatták meg tudásukat a zsűri tagjainak, a nagyobbak pedig a római katolikus püspöki palota dísztermében.
         A verseny fáradalmai és az eredményhirdetés izgalmai között a gyerekek a Borókagyökér Egyesület otthonában kézműveskedhettek.
         Az eredményhirdetés első alkalommal „költözött” a Dinu Lipatti Filharmónia előadótermébe, ám ez is szűknek bizonyult a sok izguló diák, pedagógus és szülő számára.               Az eredményhirdetés felvezetőjeként Zsigmond Emese, a Napsugár gyermeklap főszerkesztője, a 0-4. osztályosok zsűrijének elnöke, valamint Gál Gyöngyi magyar szakos tanfelügyelő, a nagyok zsűrijének elnöke értékelte a versenyt. Zsigmond Emese szerint két napra a vidámság fővárosa lett Szatmárnémeti. Kiemelte, a magyar nyelv komoly erőtartalékokkal rendelkezik, aminek része az okosság, a találékonyság, a vidámság. A vidámság azonban nem lehet egyenlő a könnyedséggel, csakis az igényességgel. Felhívta a figyelmet, hogy egy előadás csak akkor lehet hiteles, ha az előadó – ebben az esetben a szavaló gyerek – azonosulni tud a művel. Gál Gyöngyi szerint a vers és a humor ünnepe volt az elmúlt két nap. Külön kiemelte, hogy volt, aki jelmezbe is bújt az autentikus előadás érdekében, így egy „papagáj” szavalatát is meghallgathatták.
             Az eredményhirdetést a legkisebbekkel kezdték, a 0-II. osztályosok között pedig a Brassó megyei Barcaújfaluból érkező Tamás Nimród lett az első, a Kovászna megyei Kézdivásárhelyről érkező Fülöp Eszter a második, a margittai Szabó Dorottya pedig a harmadik. A harmadikosok és a negyedikesek között szatmári győzelem született, hisz a Hám János Líceum diákja, Pallai Villő előadását taksálták a legtöbbre a zsűri tagjai. A második helyen Koleza Nikolett (Barót), a harmadikon pedig Molnár Erzsébet (Marosvásárhely) végzett.
          Az ötödikesek és hatodikosok korosztályában a „szomszédból”, Szilágysomlyóról érkezett Horváth Kristóf Mátyás végzett az első helyen, a szatmárnémeti Református Gimnázium diákja, Lovász Tamás lett a második, a nagyváradi Guba Áron pedig a harmadik.
A legnagyobbak között Rancz-Gyárfás Hanna (Kézdivásárhely) kapta a legmagasabb értékelést, a nagyváradi Kapalai Gergő és a székelykocsárdi Szakács Imelda lett a második, illetve a harmadik.              A rendezvény fő támogatói a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium, a Szatmár Megyei Tanács, a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség, a Bethlen Gábor Alap, a Szatmári Római Katolikus Püspökség, a Szatmár Megyei Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Központ és a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet.

forrás: www.szatmar.ro

______________________________________________________________________________________________________

Slam poetry Arany János emlékére          Hat csapat és három egyéni
versenyző vett részt a Szatmárnémetiben első alkalommal megrendezett slam poetry versenyen. Dr. Fűzfa Balázs tartott előadást Arany János életéről és költészetéről.
       A Szatmár Megyei Hagyományos Kultúrát
Megőrző és Támogató Forrásközpont, a Sugárút negyedéves kulturális és társadalmi folyóirat, valamint a Szatmá rmegyei magyartanárok egyesülete (Literart) csütörtökön slam poetry versenyt szervezett Szatmár megyei középiskolásoknak előre megadott témában Arany János születésének kétszázadik évfordulója alkalmából.  A Szatmárnémeti Református Gimnázium dísztermében megrendezett versenyre három egyéni és hat csoportos előadással neveztek be.  Az esemény díszvendége dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, tankönyvíró az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója volt.          A megemlékezés
első mozzanataként László Zita színművésznő Ágnes asszony című balladáját adta elő a hallgatóság gyönyörére. Erre a versre építették fel a versenyzők gondolataikat. Fűzfa Balázs hatvannégy perces előadása tanulságos és érdekfeszítő volt, hiszen nagyon sok újat tudtunk meg Arany János életéről és költészetéről.  Arany János használta a Magyar irodalomban a legtöbb Magyar szót, olyan jelentéselemeket, amiket olvasóként lehet észre sem veszünk, de eltér a megszokott nyelvhasználattól. Arany az, aki után nem lehet úgy használni a Magyar nyelvet, mint korábban.  A továbbiakban Fűzfa Balázs azt feszegette, hogy mi tkezdjünk Arany János költészetével a huszonegyedik században. Ő a kétirányúlátásköltője volt. HosszanelemezteÉvnapracíműversét, ami Arany művészetének az egyik jeles alkotása.
        A slam poetry versenyre hat csapat (Tetemre hívók — Kölcsey Ferenc
Főgimnázium), Apródok (Kölcsey Ferenc Főgimnázium), Szomszédnők (Aurel Popp Zene- és Képzőművészeti Líceum), Gyilkos szeretők (Kölcsey Ferenc Főgimnázium), Éjfűrt (Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum), Ágnesék (Kölcsey Ferenc Főgimnázium) és három egyéni előadó (Kuki Csaba, Bumbár Márton és Sárvári Dániel (Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum) jelentkezett.

            Csapatversenyben a Tetemre hívók lett a legjobb          
A zsűri (Fűzfa Balázs, Jánk Károly és Végh Balázs Béla) döntése alapján a következő eredmények születtek: (csapatversenyben)

1. díj: Tetemre hívók (Barta Roland, Fóris Dávid és Borneas Cristian),
2. díj: Szomszédnők (Suhart Evelin, Vajas Gréta, Jobb Aletta),
3. díj: az
Éjfűrt (Csaholci Evelin, Fülöp Edward, Póti Vivien) és az Ágnesek (Sneff Gertrude, Kurpe Boglárka, Djindjo Patricia) csapat kapta, megosztva.

            Egyéniben:

1. díj: Sárvári Dániel,
2. díj: Bumbár Márton,
3. díj: Kuki Csaba.

         A díjkiosztón Fűzfa Balázs bátorította a fiatalokat, hogy foglalkozzanak a slam poetry műfajjal, hiszen egyre népszerűbb és több városban már slam poetry klubok működnek, ahova egyre többen járnak. Az eseményen fontos szerepe volt a két műsorvezetőnek, Pleban Ingridnek és Moroz Hannelorának.
______________________________________________________________________________________________________

MAGYARTANÁROK EGYESÜLETE

1053 Budapest, Károlyi utca 16. (Petőfi Irodalmi Múzeum)
e-mail: magyartanarok@gmail.com
honlap: magyartanarok.wordpress.com
facebook: https://www.facebook.com Magyartanárok Egyesülete

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


PÁLYÁZAT
ERDÉLYI, FELVIDÉKI, VAJDASÁGI, KÁRPÁTALJAI, SZLOVÉNIAI ÉS HORVÁTORSZÁGI MAGYARTANÁROK RÉSZÉRE
      A Magyartanárok Egyesülete irodalmi–módszertani tábort hirdet minden magyar szakos tanár, egyetemista és érdeklődő számára Hogyan kezdjünk hozzá? címmel. A táborban műelemzés és módszertani továbbképzés zajlik, kiscsoportos műhelymunka formájában. Két alkotó műveire koncentrálunk, a klasszikusok közül Ottlik Géza két regényére (Iskola a határon, Buda), kortársaink közül Lator László verseire. A tábor vendége lesz Lator László költő, műfordító, esszéíró. A programot Kőszeg megismerése, médiaóra, nyelvtanóra, filmelemzés, beszélgetések, kulturális programok teszik teljessé.


          A tábor időpontja: 2016. július 4. – július 8., hétfőtől péntekig, helyszíne Kőszeg. A részvételi díj teljes összege 44.000 forint.


           A határon túli magyar szakos tanárok pályázhatnak a teljes útiköltség megtérítésére, és a részvételi díj tetemes részére:

 Erdélyből a részvételi díj 75 %-ára (fizetendő: 11.000 Ft)
 Felvidékről a részvételi díj 50 %-ára (fizetendő: 22.000 Ft)
 Vajdaságból a részvételi díj 50 %-ára (fizetendő: 22.000 Ft)
 Kárpátaljáról a részvételi díj 90 %-ára (fizetendő: 4.000 Ft)
 Szlovéniából a részvételi díj 50 %-ára (fizetendő: 22.000 Ft)
 Horvátországból a részvételi díj 50 %-ára (fizetendő: 22.000 Ft)


         Pályázati határidő: 2016. május 10.
        A jelentkezés e-mailben történik: magyartanarok@gmail.com
      A pályázatokat 2016. május 20-ig bíráljuk el. A pályázókat e-mailben értesítjük az eredményről, a táborban résztvevőket a további tudnivalókról

          A pályázatban kérjük, adják meg a következő adatokat:
• a jelentkező neve
• címe, telefonszáma
• iskolája neve, címe
• útiköltség a jelentkező lakástól forintban oda–vissza (körülbelül)
• e-mail cím (ha más, mint amiről jelentkezik)

         A pályázatban, kérjük, röviden, legfeljebb fél oldalban fogalmazzák meg a következőket:
• mi jellemzi az iskoláját (település, a diákság összetétele, képzési célok, irányok stb.)
• mióta és milyen iskolákban tanított mostanáig, milyen szaktárgyakat
• miért szeretne részt venni a továbbképzésen

Minden kollégát, érdeklődőt szeretettel várunk!


 
Back to content | Back to main menu