A Magyar Nyelv Napja - Szatmar megyei magyartanarok egyesulete

Go to content

Main menu:

A Magyar Nyelv Napja


Elismerés pedagógusoknak, diákoknak

           Kedden, a magyar nyelv napján átadták a Mákvirág- és az Apáczai-díjakat, valamint a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket, utóbbit azoknak a pedagógusoknak, akik a megyei magyar nyelvű oktatásban kimagasló eredményeket értek el. A díjátadást vetélkedő követte.
            A magyar nyelv közösségépítő és -megtartó szerepe program részeként, a megyei magyar nyelvű oktatásban nyújtott kimagasló teljesítmények elismerése és díjazása céljából tartott ünnepi eseményt tegnap a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Szatmár megyei szervezete. A Kölcsey Ferenc Főgimnázium dísztermében zajló rendezvényen Baranyai Tibor, az RMPSZ Szatmár megyei szervezetének elnöke köszöntötte a résztvevőket, és ismertette a rendezvény programját.
      Pataki Enikő, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium igazgatója megtisztelőnek tartotta, hogy az iskola helyet biztosíthatott a rendezvénynek, s elmondta, hogy mindig nagy öröm olyan diákokat díjazni, akik az anyanyelvvel foglalkoznak, és olyan pedagógusokat kitüntetni, akik egy élet munkája után részesülnek elismerésben. A történelem nem szokta megemlíteni azokat a kisembereket, akik a hétköznapokban állják meg a helyüket, pedig a pedagógusok nélkül a nevelés, a jövő értelmetlenné válik. Jó érzés tapasztalni, hogy az RMPSZ, ha csak szimbolikusan is, de odafigyel a pedagógusokra — fogalmazott, rámutatva arra, hogy a magyar ember kitüntetett helyzetben van, mert a magyar nyelv az egyik legszebb, legsokrétűbb, leghumorosabb… A megmaradásunkhoz, az otthonteremtésünkhöz fontos a magyar nyelv, mondta az igazgató, aki Szilágyi Domokos verssoraival zárta beszédét: „Mert megtartóra van szükségünk/ jobban mint bármikor./ Megtartóra ki, mint anyanyelv/ lelkünkből lelkedzőn jelent/ múlt-jelent-eljövendő végtelent.”

          Gál Gyöngyi, a LiterArt Magyartanárok Egyesületének elnöke elmondta, hogy amikor kitüntetik a tehetséges magyar diákokat, valamint azokat a nyugdíjba vonuló pedagógusokat, akik nagy szerepet vállaltak az anyanyelvi oktatásban, összekötik valamilyen jeles eseménnyel. Ez a jeles esemény a magyar nyelv napja. Gál Gyöngyi beszélt a magyar nyelvről, annak fontosságáról, éltetésének szerepéről.
        Az ünnepség további részében átadták a díjakat. A megye legjobb középiskolás tanulóinak járó Mákvirág-díjakat ebben az évben a Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanulói nyerték el: Zolcsák Eszter (bronz fokozat), Tepfenhart Beatrix (bronz fokozat), Kegyes Dávid Valentin (ezüst fokozat) és Baranyai István Dávid (gyémánt fokozat), a díjakat Bálint Zsuzsa, a főgimnázium informatikatanára adta át.
       A közoktatásban dolgozó pedagógusok tudományos tevékenységét ismeri el az RMPSZ Apáczai-díja, ennek ezüst fokozatát Fazekas Lóránd nyugalmazott biológiatanár vette át Muhi Sándortól. Dicsérő oklevelet kapott Kovács Béla nyugalmazott matematikatanár és Frigy Szabolcs István egyetemi tanár, iskolai tanácsadó.

        Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel a nyugdíjba vonuló tanárokat tüntették ki, Baranyai Tibor és Csige Sándor, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja adta át. A kitüntettek között van Al-Akel Éva matematikatanár (Unio-Traian Vuia Műszaki Kollégium), Büte Ágnes tanítónő (szatmárnémeti Ion Creangă Általános Iskola), Deák Márta történelemtanár (Kölcsey Ferenc Főgimnázium), Fülöp Gizella kémiatanár (Kölcsey Ferenc Főgimnázium), Kozák Anikó magyartanár (Kölcsey Ferenc Főgimnázium) és Pesti Mária tanítónő (10-es Számú Általános Iskola).

        A díjazottak tiszteletére a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium és a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai mutattak be rövid műsort.

         Ezt követően Fazakas Katalin és Lászlóffy Csaba magyartanárok mutatták be első fokozati dolgozataikat.

       A rendezvény második részében a diákok számára szervezett anyanyelvi vetélkedő zajlott több mint hetven diák részvételével.

forrás: frissujsag.ro

_______________________________________________


Beszámoló
A Magyar Nyelv Napja alkalmából megrendezett Anyanyelvi vetélkedőről
2015. nov. 13.              
Első alkalommal került megrendezésre A Magyar Nyelv Napja alkalmából aLiterArt Magyartanári Egyesület által megszervezett Anyanyelvi vetélkedő a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban 2015. nov. 13-án.
       A megmérettetésentizenötV-VIII osztályos tanulókból álló három- három tagú csapat vett részt:a Börvelyi Általános Iskola ,,Nyelvcsiszolók" csapata Végh Ibolya tanárnő felkészítésével, az Óvári Általános Iskolából a ,,Neológusok" Vas Edith tanárnővel érkezett, a Nagykárolyi Elméleti Líceumból a ,,NYELVKÓPÉK" csapata, akiket Fazakas Erika tanárnő készített fel, a Tasnádi Általános Iskolát a ,,Tadésszel"csapat képviselte Jáger Enikő tanárnővel, a nagykárolyi 3-as Számú Általános Iskola,,Sokkoló 3-as" csapata Erdős Kinga tanárnővel érkezett. Mezőpetriből, a "Dr. Stefan Vonhaz" Általános Iskolából a ,,Szóvadászok" érkeztek Láng Adrienn – Ivett tanárnő felkészítésével, a szatmárnémeti 10-es Számú Általános Iskola a ,,Kardnyelvűek”-kel (felkészítő: Rus Annamária), illetve az ,,ASD" (felkészítő: Tivadar Melinda) nevet viselő csapattal képviseltette magát. De nem maradtak ki a,,Művészek” sem az Aurel Popp Művészeti Líceumból Bokor Erika tanárnővel, valamint a Mircea Eliade Általános Iskola ,,Könyvmolyok" csapata sem Fehér Renáta tanárnő kíséretével. A szatmárnémeti Avram Iancu Általános Iskolából Gál Eszter tanárnő diákjai a ,,SÁR" nevet viselték, míga a kaplonyi Fényi István Általános IskolaLászlóffy Csaba tanár úr vezetésével az ,,Úgy megverünk, mint szódás a lovát" ötletes nevet adták maguknak. A Szamosdarai Általános Iskolából a ,,JómaDARAK" vetélkedtek Versényi Krisztina tanárnő kíséretében. A Kölcsey Ferenc Főgimnáziumból érkeztek az ,,Okoskák" Bagosi Ilona és Fórizs Enikő tanárnőkkel, s végül, de nem utolsó sorban Ombódról a ,,Betűvetők” Erdei Árva Erika tanárnő felkészítésével.
         A csapatoknak játékos nyelvi feladatokat kellett megoldaniuk. Mondatot kellett alkotniuk egyes szavak alapjelentésével, illetve a diáknyelvben, szlengben használt jelentésével, fel kellett ismerniük az anagrammákban rejtőző jelentős képviselőit a magyar irodalomnak, majd szólásokat, közmondásokat kellett megfejteniük. Helyesírásból is számot kellett adniuk egy j-s és ly-os feladatlap, illetve egy helyesírási hibákat tartalmazó feladat kapcsán. Az intarziajátékban testrészeket kellett megtalálniuk, míg a visszhang elnevezésű feladat, illetve a szóegyenletek megoldása szintén érdekesnek tűnt a lelkes diákok számára.
       A csapatok munkáját háromtagú zsűri – Czier Andrea magyartanárnő, Putovits Tünde magyartanárnő és Botos Sárika magyartanárnő bírálta el.
          A szoros pontszámok alapján a zsűri a következő sorrendet állapította meg:

I. díj: az,,ASD"129, 50 ponttal a 130-ból (10-es Sz. Ált. Isk. – felkészítő tanár: Tivadar Melinda)
II. díj: a,,Nyelvcsiszolók"127,50 ponttal (Börvelyi Ált. Isk. – felkészítő tanár: Végh Ibolya)
III. díj: az,,Okoskák"127 ponttal (Kölcsey Ferenc Főgimnázium – felkészítő tanárok: Bagosi Ilona és Fórizs Enikő)

         Első különdíjban részesültek: a,,Kardnyelvűek"126,50 ponttal (10-es Számú Ált. Isk. – felkészítő tanár: Rus Annamária), míg a második dicséretet a ,,Könyvmolyok" szerezték meg (Mircea Eliade Ált. Isk. – felkészítő tanár: Fehér Renáta) 125,50 ponttal.
        Minden csapat könyvjutalomban részesült.A jutalomkönyveket a LiterArt Magyartanárok Egyesülete jóvoltából tudtuk biztosítani.
       A vetélkedőn Rus Annamária és Tivadar Melinda tanárnők köszöntötték az egybegyűlteket, Belényi Andrea szaktanfelügyelő pedig dicsérő szavakkal és további biztatással zárta le a sikeres versenyt.


Rus Annamária és Tivadar Melinda,
a Szatmárnémeti 10-es Számú Általános Iskola magyartanárai, a verseny szervezői és a megmérettetés irányítói
Szatmárnémeti, 2015. november  14.  
       


________________________________________________________________________________Az alkotói pályázatra beérkezett dolgozatok érékelése A dolgozatok írói ragaszkodtak a kijelölt témához, mindannyian az anyanyelv szerepéről és fontosságáról  írtak.
     A pályaművek stílusa változatos, a személyes hangtól a tárgyilagosig, a tudományos megfogalmazásra is volt példa. Egyes dolgozatokban a  nyelvészi megközelítés háttérbe szorult és nagyobb hangsúlyt kapott a szubjektivitás. A dolgozatok  szerkezeti felépítése logikus, csak elvétve találkoztunk következetlenséggel. Az anyanyelv szerepére minden dolgozatíró ráérzett és különböző módon meg is fogalmazta. Kiemelték a magyar nyelv identitásőrző szerepét, megtartó erejét, egyediségét, helyét a világ nyelvei között.
      
A dolgozatok alkotói pályázatra készültek, ezért a zsűrinek döntenie kellett, nem volt könnyű dolga a rangsorolásban, mert a pályaműveket egyéni megközelítés jellemzi.
    „Anyanyelvünk is „csak élve tündököl” című dolgozatot találtuk a legjobbnak. Hogy miért? Stílusát, gondolatmenetét, szerkezetét témához való igazodását, hivatkozásait tekintve a legegységesebb. A téma megközelítése egyéni. Már az indításban a létfeltételeket megnevező szavakat összekapcsolja az anyanyelvhasználattal. Példákat említ a nyelv sokszínűségére, szépségére. Kiemeli az életkori sajátosságokat a nyelvhasználatban, saját példával világítva arra, hogy kisgyermekkorban a megfelelő szót keressük a megnyilatkozásainkhoz, később az árnyaltabb megfogalmazásra, a metanyelv használatára törekszünk. A folytatásban  kitér arra, hogy más nemzetek csodálattal méltatják a magyar nyelvet: „Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság." Ersterbert idézettel nyomatékosítva. A zárlatban az anyanyelv igényes használatára és megőrzésére biztat egy Lénárt Sándortól vett gondolattal.
        A versenyzők mindegyike nyert ezen a versenyen, mert értékes gondolataikkal mi is gazdagabbak lettünk, meglátásaik értékelhetők, képet adtak róla, hogyan gondolkodnak a mai fiatalok az anyanyelvről.

          Az alkotói pályázat eredménye: nyolc diák nevezett, a sorrend pedig a következő:

I díj: Veszprémi Krisztina X. osztály, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítő tanár Téglás József
II. díj: Rapert Balázs XII. osztály, Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, felkészítő tanár Czier Andrea
III. díj: Medgyesi Márta XII. osztály,  Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítő tanár Téglás JózsefKiss Hajnalka és Végh Ibolya,
zsűritagok

 
Back to content | Back to main menu