A Magyar Nyelv Napja - Szatmar megyei magyartanarok egyesulete

Go to content

Main menu:

A Magyar Nyelv Napja


Beszámoló
A Magyar Nyelv Napja alkalmából megrendezett Anyanyelvi vetélkedőről
2017. november 13.
       Immár másodízben került megrendezésre A Magyar Nyelv Napja alkalmából a LiterArt Magyartanári Egyesület által megszervezett Anyanyelvi vetélkedő a 10-es Számú Általános Iskolában  2017. november 13-án.
              A megmérettetésen tizenöt V-VIII osztályos tanulókból álló három- három tagú csapat vett részt: a Csomaközi Általános Iskola ,,
Kobaktörők" csapata Burja-Veinberger Melinda tanárnő felkészítésével, az Óvári Általános Iskolából a ,,NyelvÁszok2" Vas Edith tanárnővel érkezett, a Szamosdarai Általános Iskolából a ,,(N)agymenők" csapata, akiket Versényi Krisztina tanárnő készített fel, a sárközújlaki Petőfi Sándor Általános Iskolát a ,,Csillagok"csapat képviselte Jáger Enikő tanárnővel, a „Fecsegő Kockák” pedig az Avasújvárosból érkeztek Gázsa Tünde tanárnővel. Vámfaluból a ,,NyelvÁszok1" érkezett Kása Enikő és Gázsa Tünde tanárnők felkészítésével, a szatmárném eti 10-es Számú Általános Iskola a ,,Aranyászok"-kel (felkészítő: Rus Annamária), illetve az ,,Nyelvőrzők" (felkészítő: Tivadar Melinda) nevet viselő csapattal képviseltette magát. Nem maradt ki a ,,Zsír" csapata   az Aurel Popp Művészeti Líceumból Bokor Erika tanárnővel, valamint a Mircea Eliade Általános Iskola ,,Könyvmolyok" csapata sem Fehér Renáta tanárnő kíséretével. A szatmárnémeti Avram Iancu Általános Iskolából Gál Eszter tanárnő diákjai a ,,Valakik" nevet viselték, míg a Szamoskrassói Általános Iskola Erdei Árva Erika tanár vezetésével a ,,Bölcs Manók" nevet adták maguknak. A Lázári Petőfi Sándor Szaklíceumból a ,,Csavaros Eszűek" vetélkedtek Fórizs-Kiss Imola tanárnő kíséretében. A Kölcsey Ferenc Főgimnáziumból érkeztek a ,,Nyelvészek" Fisár Erika tanárnővel, s végül, de nem utolsó sorban a ,,Kutakodók" Szász Anikó tanárnő felkészítésével.
        A csapatoknak játékos nyelvi feladatokat kellett megoldaniuk. Mondatot kellett alkotniuk egyes szavak alapjelentésével, illetve a diáknyelvben, szlengben használt jelentésével, majd  humoros szókapcsolatokat kellett alkotniuk a megadott szempontok szerint.  Helyesírásból is számot kellett adniuk egy j-s és ly-os feladatlap, illetve három helyesírási hibákat tartalmazó feladat kapcsán. A Szólj hozzá! feladatban  testrészeket kellett megnevezniük a hiányos szólások, kifejezések alapján,
majd betűrendbe kellett sorolniuk személyneveket. A feladatok megoldása érdekesnek és „agypörgetőnek” bizonyult a lelkes diákok számára.
      
A csapatok munkáját háromtagú zsűri Czier Andrea magyartanárnő,  Pataki Enikő igazgatónő, magyartanárnő és Kása Boglárka magyartanárnő bírálta el.
         A szoros
pontszámok alapján a zsűri a következő sorrendet állapította meg:

I. díj: a ,,Könyvmolyok"96,50 ponttal a 100-ból (Mircea Eliade Ált. Isk. –  felkészítő tanár: Fehér Renáta )
II. díj: a,,Csillagok" 93 ponttal (
Petőfi Sándor Ált. Isk. – felkészítő tanárok: Kása Enikő és Balogh Kinga)
II. díj: a,,
Nyelvőrzők" 93 ponttal ( 10-es Ált. Isk.  – felkészítő tanár: Tivadar Melinda )
III. díj: a „Kutakodók" 92 ponttal (Hám Jáno
s Római Kat. Iskolaközpont felkészítő tanár: Szász Anikó)
         Dicséretben részesült: a,,Nyelvészek " 91 ponttal (Kölcsey Ferenc Főgimnáziumfelkészítő tanár: Fisár Erika).

       Minden csapat könyvjutalomban részesült. A jutalomkönyveket a LiterArt Magyartanárok Egyesülete jóvoltából tudtuk biztosítani.
         
A vetélkedőn Pap Erika és Tivadar Melinda szervezők köszöntötték az egybegyűlteket, Gál Gyöngyi szaktanfelügyelő pedig dicsérő szavakkal és további biztatással zárta le a sikeres versenyt.


_____________________________________________________

Beszámoló
A Magyar Nyelv Napja alkalmából megrendezett Anyanyelvi vetélkedőről
2015. nov. 13.             Első alkalommal került megrendezésre A Magyar Nyelv Napja alkalmából aLiterArt Magyartanári Egyesület által megszervezett Anyanyelvi vetélkedő a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban 2015. nov. 13-án.
       A megmérettetésentizenötV-VIII osztályos tanulókból álló három- három tagú csapat vett részt:a Börvelyi Általános Iskola ,,Nyelvcsiszolók" csapata Végh Ibolya
tanárnő felkészítésével, az Óvári Általános Iskolából a ,,Neológusok" Vas Edith tanárnővel érkezett, a Nagykárolyi Elméleti Líceumból a ,,NYELVKÓPÉK" csapata, akiket Fazakas Erika tanárnő készített fel, a Tasnádi Általános Iskolát a ,,Tadésszel"csapat képviselte Jáger Enikő tanárnővel, a nagykárolyi 3-as Számú Általános Iskola,,Sokkoló 3-as" csapata Erdős Kinga tanárnővel érkezett. Mezőpetriből, a "Dr. Stefan Vonhaz" Általános Iskolából a ,,Szóvadászok" érkeztek Láng Adrienn Ivett tanárnő felkészítésével, a szatmárnémeti 10-es Számú Általános Iskola a ,,Kardnyelvűek”-kel (felkészítő: Rus Annamária), illetve az ,,ASD" (felkészítő: Tivadar Melinda) nevet viselő csapattal képviseltette magát. De nem maradtak ki a,,Művészek” sem az Aurel Popp Művészeti Líceumból Bokor Erika tanárnővel, valamint a Mircea Eliade Általános Iskola ,,Könyvmolyok" csapata sem Fehér Renáta tanárnő kíséretével. A szatmárnémeti Avram Iancu Általános Iskolából Gál Eszter tanárnő diákjai a ,,SÁR" nevet viselték, míga a kaplonyi Fényi István Általános IskolaLászlóffy Csaba tanár úr vezetésével az ,,Úgy megverünk, mint szódás a lovát" ötletes nevet adták maguknak. A Szamosdarai Általános Iskolából a ,,JómaDARAK" vetélkedtek Versényi Krisztina tanárnő kíséretében. A Kölcsey Ferenc Főgimnáziumból érkeztek az ,,Okoskák" Bagosi Ilona és Fórizs Enikő tanárnőkkel, s végül, de nem utolsó sorban Ombódról a ,,Betűvetők” Erdei Árva Erika tanárnő felkészítésével.
         A csapatoknak játékos nyelvi feladatokat kellett megoldaniuk. Mondatot kellett alkotniuk egyes szavak alapjelentésével, illetve a diáknyelvben, szlengben használt jelentésével,
fel kellett ismerniük az anagrammákban rejtőző jelentős képviselőit a magyar irodalomnak, majd szólásokat, közmondásokat kellett megfejteniük. Helyesírásból is számot kellett adniuk egy j-s és ly-os feladatlap, illetve egy helyesírási hibákat tartalmazó feladat kapcsán. Az intarziajátékban testrészeket kellett megtalálniuk, míg a visszhang elnevezésű feladat, illetve a szóegyenletek megoldása szintén érdekesnek tűnt a lelkes diákok számára.
       
A csapatok munkáját háromtagú zsűri Czier Andrea magyartanárnő, Putovits Tünde magyartanárnő és Botos Sárika magyartanárnő bírálta el.
          A szoros
pontszámok alapján a zsűri a következő sorrendet állapította meg:

I. díj: az,,ASD"129, 50 ponttal a 130-ból (10-es Sz. Ált. Isk. – felkészítő tanár: Tivadar Melinda)
II. díj: a,,Nyelvcsiszolók"127,50 ponttal (Börvelyi Ált. Isk. – fel
készítő tanár: Végh Ibolya)
III. díj: az,,Okoskák"127 ponttal (
Kölcsey Ferenc Főgimnázium – felkészítő tanárok: Bagosi Ilona és Fórizs Enikő)

         Első különdíjban részesültek: a,,Kardnyelvűek"126,50 ponttal (10-es Számú Ált. Isk. – felkészítő tanár: Rus Annamária), míg a második dicséretet a ,,Könyvmolyok" szerezték meg (Mircea Eliade Ált. Isk. felkészítő tanár: Fehér Renáta) 125,50 ponttal.
        Minden csapat könyvjutalomban részesült.A jutalomkönyveket a LiterArt Magyartanárok Egyesülete jóvoltából tudtuk biztosítani.
      A vetélkedőn Rus Annamária és Tivadar Melinda tanárnők köszöntötték az egybegyűlteket, Belényi Andrea szaktanfelügyelő pedig dicsérő szavakkal és további biztatással zárta le a sikeres versenyt.


Rus Annamária és Tivadar Melinda,
a Szatmárnémeti 10-es Számú Általános
Iskola magyartanárai, a verseny szervezői és a megmérettetés irányítói
Szatmárnémeti, 2015. november  14.  
       


________________________________________________________________________________Az alkotói pályázatra beérkezett dolgozatok érékelése A dolgozatok írói ragaszkodtak a kijelölt témához, mindannyian az anyanyelv szerepéről és fontosságáról  írtak.
     A pályaművek stílusa változatos, a személyes hangtól a tárgyilagosig, a tudományos megfogalmazásra is volt példa. Egyes dolgozatokban a  nyelvészi megközelítés háttérbe szorult és nagyobb hangsúlyt kapott a szubjektivitás. A dolgozatok  szerkezeti felépítése logikus, csak elvétve találkoztunk következetlenséggel. Az anyanyelv szerepére minden dolgozatíró ráérzett és különböző módon meg is fogalmazta. Kiemelték a magyar nyelv identitásőrző szerepét, megtartó erejét, egyediségét, helyét a világ nyelvei között.
      
A dolgozatok alkotói pályázatra készültek, ezért a zsűrinek döntenie kellett, nem volt könnyű dolga a rangsorolásban, mert a pályaműveket egyéni megközelítés jellemzi.
    „Anyanyelvünk is „csak élve tündököl” című dolgozatot találtuk a legjobbnak. Hogy miért? Stílusát, gondolatmenetét, szerkezetét témához való igazodását, hivatkozásait tekintve a legegységesebb. A téma megközelítése egyéni. Már az indításban a létfeltételeket megnevező szavakat összekapcsolja az anyanyelvhasználattal. Példákat említ a nyelv sokszínűségére, szépségére. Kiemeli az életkori sajátosságokat a nyelvhasználatban, saját példával világítva arra, hogy kisgyermekkorban a megfelelő szót keressük a megnyilatkozásainkhoz, később az árnyaltabb megfogalmazásra, a metanyelv használatára törekszünk. A folytatásban  kitér arra, hogy más nemzetek csodálattal méltatják a magyar nyelvet: „Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság." Ersterbert idézettel nyomatékosítva. A zárlatban az anyanyelv igényes használatára és megőrzésére biztat egy Lénárt Sándortól vett gondolattal.
        A versenyzők mindegyike nyert ezen a versenyen, mert értékes gondolataikkal mi is gazdagabbak lettünk, meglátásaik értékelhetők, képet adtak róla, hogyan gondolkodnak a mai fiatalok az anyanyelvről.

          Az alkotói pályázat eredménye: nyolc diák nevezett, a sorrend pedig a következő:

I díj: Veszprémi Krisztina X. osztály, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítő tanár Téglás József
II. díj: Rapert Balázs XII. osztály, Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, felkészítő tanár Czier Andrea
III. díj: Medgyesi Márta XII. osztály,  Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítő tanár Téglás JózsefKiss Hajnalka és Végh Ibolya,
zsűritagok

 
Back to content | Back to main menu